Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Michałów zawiadamia
15.11.2016 więcej
INFORMACJA
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje
14.11.2016 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje
20.10.2016 więcej
Informacja
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie
na okres 21 dni (od 11.10.2016 do 01.11.2016 r.) wykazu
obejmującego nieruchomości położone w miejscowości
Sędowice...
11.10.2016 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA
PROGRAMU USUWANIA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY MICHAŁÓW
29.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Michałów zawiadamia, że dnia 28-09-2016 r wydał
postanowienie ...
28.09.2016 więcej
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
26.09.2016 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 30 września 2016 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
23.09.2016 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 14 września 2016 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
07.09.2016 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje
07.09.2016 więcej