Lista artykułów

Nazwa artykułu
INFORMACJA
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANYCH
UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W PASIE DROGOWYM DRÓG
GMINNYCH NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW
15.05.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia
04.05.2017r. • Budowa sieci elektroenergetycznej średniego i
niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami
towarzyszącymi, gwarantującymi ...
09.05.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia
04.05.2017r. • Budowa ok. 135,0 m odcinka sieci kanalizacji
deszczowej wraz z urządze-niami i instalacjami towarzyszącymi,
gwarantującymi ...
09.05.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia
04.05.2017r. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 typ
„PIN 4430A” wraz z nie-zbędną infrastrukturą
gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie ...
09.05.2017 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje
26.04.2017 więcej
Informacja
Dzień 2 maja 2017 roku (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w
Urzędzie Gminy Michałów
24.04.2017 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje
24.04.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
21.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 31.03.2017r. -
Budowie sieci kanalizacji deszczowej w msc. Sędowice, gmina
Michałów.
04.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 31.03.2017r. -
Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i
niskiego na-pięcia w msc. Wrocieryż gm. Michałów.
04.04.2017 więcej