2015-07-20

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Przewodniczący: Jarosław Wleciał
Z - ca Przewodniczącego: Barbara Sobczyk
Sekretarz: Izabela Jędrszczyk 
Członkowie: Joanna Majcher, Bożena Wójcik, Jacek Wyczyński, Dariusz Żuber