Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Trzeci przetarg ustny nieograniczony
Wójt Gminy Michałów ogłasza trzeci przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
16.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi geodezyjnej pn:
„Podział nieruchomości w Michałowie nr ewid. 437 o pow.
0,3900 ha „
09.08.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wynik zapytania ofertowego (dotyczy ustalenia i okazania granic
nieruchomości)
31.07.2017 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA o wynikach przetargu ustnego ograniczonego na
dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej
07.07.2017 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI
07.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi geodezyjnej
Wykonanie usługi geodezyjnej pn: „Ustalenie i okazanie
przebiegu granic działki w Michałowie (droga) wraz z trwałą
stabilizacją znakami granicznymi „
03.07.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wynik zapytania ofertowego (dotyczy ustalenia i okazania granic
nieruchomości)
30.06.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi geodezyjnej
Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi geodezyjnej
pn: „Ustalenie i okazanie przebiegu granic działki w
Michałowie (droga) wraz z trwałą stabilizacją znakami
granicznymi"
21.06.2017 więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej
Wójt Gminy Michałów ogłasza przetarg ustny ograniczony na
dzierżawę nieruchomości rolnej
23.05.2017 więcej
Drugi przetarg ustny nieograniczony
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako dz. nr 945 o pow. 0,2000 ha obręb
Sędowice gm. Michałów
23.05.2017 więcej
1234