Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi geodezyjnej
Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi geodezyjnej
pn: „Ustalenie i okazanie przebiegu granic działki w
Michałowie (droga) wraz z trwałą stabilizacją znakami
granicznymi"
21.06.2017 więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej
Wójt Gminy Michałów ogłasza przetarg ustny ograniczony na
dzierżawę nieruchomości rolnej
23.05.2017 więcej
Drugi przetarg ustny nieograniczony
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako dz. nr 945 o pow. 0,2000 ha obręb
Sędowice gm. Michałów
23.05.2017 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH PIERWSZYCH PRZETARGÓW USTNYCH
INFORMACJA O WYNIKACH PIERWSZYCH PRZETARGÓW USTNYCH NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
MICHAŁÓW
02.02.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wynik zapytania ofertowego - Wykonanie czynności
technicznych rozgraniczenia nieruchomości
11.01.2017 więcej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości
rolnej
10.01.2017 więcej
Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Wójt Gminy Michałów ogłasza pierwsze przetargi ustne na
sprzedaż nieruchomości gruntowych:
20.12.2016 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości
19.12.2016 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wynik zapytania ofertowego Wykonanie operatu szacunkowego wyceny
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałów
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
22.11.2016 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - Wykonanie operatu szacunkowego wyceny
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałów
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
14.11.2016 więcej
123