Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi :
Wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia
nieruchomości...
08.12.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na: „ Wyłapywanie i utrzymanie
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałów w roku 2018”.
06.12.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na: „Usługi sprzątania
pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Michałowie w roku
2018”.
01.12.2017 więcej
Dotyczy zapytania ofertowego na: „ Zakup paliw płynnych w roku 2018”
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zamieszczone
zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2017 r. wpłynęła tylko jedna
oferta...
27.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Michałów w roku 2018
24.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej
jest wykonanie usługi: Usługi sprzątania pomieszczeń
biurowych w Urzędzie Gminy w Michałowie w roku 2018...
20.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
( dotyczy dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej )
15.11.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłowice oraz w części
Michałowa”
10.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Pawłowice oraz w części Michałowa”...
21.09.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wynik zapytania ofertowego - Zakup wraz z dostawą do szkoły
pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania...
20.09.2017 więcej
123