Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE - Obsługa i eksploatacja kotłowni i
urządzeń grzewczych c.o. znajdujących się w
budynku Urzędu Gminy w Michałowie oraz w budynkach ...
09.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na zadanie „Wykonania inwentaryzacji
oraz audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Michałów”
11.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi geodezyjnej
Wykonanie usługi geodezyjnej pn: „Ustalenie i okazanie
przebiegu granic działki w Michałowie (droga) wraz z trwałą
stabilizacją znakami granicznymi „
03.07.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wynik zapytania ofertowego (dotyczy ustalenia i okazania granic
nieruchomości)
30.06.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi geodezyjnej
Zapytanie ofertowe - Wykonanie usługi geodezyjnej pn:
„Ustalenie i okazanie przebiegu granic działki w Michałowie
(droga) wraz z trwałą stabilizacją znakami granicznymi"
21.06.2017 więcej
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Budowa chodnika przy DW 766 na odcinku od km 33 970 do km 34
440 w miejscowości Michałów
22.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa
chodnika przy DW 766 na odcinku od km 33 970 do km 34 440 w
miejscowości Michałów”
11.05.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wynik zapytania ofertowego - Dostawa materiałów kamiennych do
remontu dróg gruntowych na terenie Gminy Michałów
24.03.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów kamiennych do remontu
dróg gruntowych na terenie Gminy Michałów
09.03.2017 więcej