Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłowice oraz w części
Michałowa”
10.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Pawłowice oraz w części Michałowa”...
21.09.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wynik zapytania ofertowego - Zakup wraz z dostawą do szkoły
pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania...
20.09.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wynik zapytania ofertowego - Zakup opału drzewnego ( pellet)
wraz z dostawą do jednostek organizacyjnych Gminy Michałów
18.09.2017 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup wraz z dostawą do
szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania...
12.09.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wynik zapytania ofertowego - Zakup wraz z dostawą do szkoły
pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania...
11.09.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wynik zapytania ofertowego - Zakup opału wraz z dostawą do
budynku Urzędu Gminy w Michałowie oraz do budynków usługowo
– mieszkalnych w Górach i Sędowicach w sezonie 2017/2018
08.09.2017 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
„Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole
podstawowej w Gminie Michałów"
01.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - Zakup opału drzewnego ( pellet ) wraz z
dostawą do jednostek organizacyjnych Gminy Michałów
29.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - „ Zakup opału wraz z dostawą do
budynku Urzędu Gminy w Michałowie oraz budynków usługowo-
mieszkalnych w Górach i Sędowicach w sezonie 2017/2018”
24.08.2017 więcej
123