2015-05-06

Akt utworzenia Gminy

WOJEWÓDZKA RADA NARODOWA

W KIELCACH

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 314) uchwałą Nr XVII/79/72 Wojwódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r. utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 r.

w powiecie pińczowskim

GMINA MICHAŁÓW

 

PRZEWODNICZĄCY OBRAD PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM

Jan Kochel  Antoni Połowniak

 

Kielce, dnia 1 stycznia 1973 r.