Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ankieta do Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023
GMINA MICHAŁÓW PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY MICHAŁÓW NA LATA 2016–2023
06.09.2016 więcej
Konsultacje społeczne w sprawie
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Michałów
23.03.2016 więcej
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów wraz z budową obwodnicy Michałowa.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów –
Węchadłów wraz z budową obwodnicy Michałowa.
03.08.2015 więcej
Budowa obwodnicy Michałowa
Dotyczy zadania: "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku
Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości
Michałów"
03.08.2015 więcej
12