Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji
mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy
Michałów informuje 1. Dz. nr ewid. 741 o pow. 0,3400 ha obręb
17 – Wrocieryż 2. Dz. nr ewid. 866 o pow. 0,1500 ha obręb 17
– Wrocieryż 3. Dz. nr ewid. 871 o pow. 0,0800 ha obręb 17
– Wrocieryż
20.05.2019 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji
mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy
Michałów informuje 1. Dz. nr 1 o pow. 0,7900 ha obręb Tur
Piaski 2. Dz. nr 604 o pow. 0,1000 ha obręb Tur Piaski 3. Dz.
nr 626 o pow. 0,2300 ha obręb Tur Piaski
20.05.2019 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji
mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy
Michałów informuje 1. Dz. nr 23 o pow. 0,1000 ha obręb Tur
Górny
20.05.2019 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji
mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy
Michałów informuje 1. Dz. nr 251 o pow. 0,1200 ha obręb
Tur Dolny 2. Dz. nr 447 o pow. 0,5800 ha obręb Tur Dolny
3. Dz. nr 643 o pow. 1,6400 ha obręb Tur Dolny
20.05.2019 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji
mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy
Michałów informuje 1. Dz. nr ewid. 183 o pow. 0,6800 ha obręb
Jelcza Wielka
20.05.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Kielcach z dnia 14.05.2019 r. znak WOO-I.4233.5.2017.KKJ/AM.35
17.05.2019 więcej
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
MICHAŁÓW W ROKU 2018
09.05.2019 więcej
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
06.05.2019 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu
Gminy w Michałowie na okres 21 dni (od 30.04.2019 r. do
21.05.2019 r.) wykazu obejmującego nieruchomość
położoną w miejscowości Pawłowice, ozn. Nr 929 o pow. 0,0900
ha, stanowiącą własność Gminy Michałów, przeznaczoną
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego. Szczegółowe informacje można uzyskać w
Urzędzie Gminy w Michałowie, pok. nr 7 lub telefonicznie, pod
nr tel. (041) 356- 52- 43 wew. 32
30.04.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
26.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się