Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
29.08.2017 więcej
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017, poz. 1257) , w
związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r o ...
16.08.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 16-08-2017 r
16.08.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 16 sierpnia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
14.08.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 28 lipca 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
21.07.2017 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje
12.07.2017 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje
12.07.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U.2017, poz.
1073,) zawiadamiam,
11.07.2017 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje
23.05.2017 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANYCH
UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W PASIE DROGOWYM DRÓG
GMINNYCH NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW
15.05.2017 więcej