Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI w sprawie zmiany DECYZJI
ŚRODOWISKOWEJ
25.04.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 23.04.2019r.
24.04.2019 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
18.04.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie
11.04.2019 więcej
Decyzja
Decyzja Starosty Pińczowskiego znak GN.VIII.6827.4.2019,
GN.VIII.6827.5.2019, GN.VIII.6827.6.2019, GN.VIII.6827.4.2019
07.04.2019 więcej
DECYZJA
DECYZJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO GN.VIII.6827.3.2019 Orzekam
uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w
miejscowości Jelcza Wielka, obr.03 gmina Michałów
27.03.2019 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 21 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
15.03.2019 więcej
Konkurs na stanowiska Dyrektora
Konkurs na stanowiska Dyrektora ZPO w Górach, Dyrektora ZPO w
Sędowicach
14.03.2019 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 26 lutego 2019 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
19.02.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 15.02.2019r.
19.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się