Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z
SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Rewitalizacja
społeczno-gospodarcza Michałowa – Etap II”
08.09.2017 więcej
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
05.09.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
29.08.2017 więcej
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017, poz. 1257) , w
związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r o ...
16.08.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 16-08-2017 r
16.08.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 16 sierpnia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
14.08.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 28 lipca 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
21.07.2017 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje
12.07.2017 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje
12.07.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U.2017, poz.
1073,) zawiadamiam,
11.07.2017 więcej