Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje
26.04.2017 więcej
Informacja
Dzień 2 maja 2017 roku (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w
Urzędzie Gminy Michałów
24.04.2017 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje
24.04.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
21.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 31.03.2017r. -
Budowie sieci kanalizacji deszczowej w msc. Sędowice, gmina
Michałów.
04.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 31.03.2017r. -
Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i
niskiego na-pięcia w msc. Wrocieryż gm. Michałów.
04.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 17.03.2017r.
29.03.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 23.03.2017r.
29.03.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
16.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Michałów Uchwały
Nr XXXII/188/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia
Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023
10.03.2017 więcej