Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 14.11.2018r.
14.11.2018 więcej
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
30.10.2018 więcej
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
24.10.2018 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 11 października 2018 r. o godzinie 14.00 w świetlicy
przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady
Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:
05.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 26.09.2018r.
02.10.2018 więcej
INFORMACJA
Informuję, iż z dniem 03.09.2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Pińczowie zaświadczył, iż nowo wybudowana sieć
kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami
ścieków i zasilaniem energetycznym na terenie miejscowości
Pawłowice, obr. 07, gmina Michałów - została oddana do
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
14.09.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
13.09.2018 więcej
ZAWIADOMIENIE
GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
07.09.2018 więcej
INFORMACJA
Wójt Gminy Michałów informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 3-5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r., poz. 1152), po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Krakowie - Rada Gminy Michałów
przyjęła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
dla Gminy Michałów
07.09.2018 więcej
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
28.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się