Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 31.03.2017r. -
Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i
niskiego na-pięcia w msc. Wrocieryż gm. Michałów.
04.04.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 17.03.2017r.
29.03.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 23.03.2017r.
29.03.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
16.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Michałów Uchwały
Nr XXXII/188/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia
Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023
10.03.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Michałów zawiadamia
23.02.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 27 lutego 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
20.02.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 13 lutego 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
09.02.2017 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym
31.01.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 24 stycznia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się uroczysta sesja Rady
Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:
23.01.2017 więcej