Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków o udzielenie dotacji na
usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących
się na terenie Gminy Michałów
10.01.2017 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje
10.01.2017 więcej
Informacja
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANYCH
UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNICZNEGO W PASIE DROGOWYM DRÓG
GMINNYCH NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW
13.12.2016 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje
06.12.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
„Przebudowa drogi gminnej Sędowice – Kamieniec - Wały w km
0 000 do km 1 765”
22.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Michałów zawiadamia
15.11.2016 więcej
INFORMACJA
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje
14.11.2016 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje
20.10.2016 więcej
Informacja
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie
na okres 21 dni (od 11.10.2016 do 01.11.2016 r.) wykazu
obejmującego nieruchomości położone w miejscowości
Sędowice...
11.10.2016 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA
PROGRAMU USUWANIA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY MICHAŁÓW
29.09.2016 więcej