Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
„Przebudowa drogi gminnej Sędowice – Kamieniec - Wały w km
0 000 do km 1 765”
22.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Michałów zawiadamia
15.11.2016 więcej
INFORMACJA
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje
14.11.2016 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje
20.10.2016 więcej
Informacja
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie
na okres 21 dni (od 11.10.2016 do 01.11.2016 r.) wykazu
obejmującego nieruchomości położone w miejscowości
Sędowice...
11.10.2016 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE: REALIZACJA
PROGRAMU USUWANIA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY MICHAŁÓW
29.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Michałów zawiadamia, że dnia 28-09-2016 r wydał
postanowienie ...
28.09.2016 więcej
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
26.09.2016 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 30 września 2016 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
23.09.2016 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 14 września 2016 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
07.09.2016 więcej