Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
26.09.2016 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 30 września 2016 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
23.09.2016 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 14 września 2016 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
07.09.2016 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje
07.09.2016 więcej
Informacja
GMINA MICHAŁÓW PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY MICHAŁÓW NA LATA 2016–2023
06.09.2016 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje
05.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 16-08-2016 r
16.08.2016 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 17 sierpnia 2016 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
11.08.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16),
zgodnie z art. 49 i art. 61§ 4 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (Dz.U.2016, poz. 23
j.t.)
04.08.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16),
zgodnie z art. 49 i art. 61§ 4 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (Dz.U.2016, poz. 23
j.t.)
04.08.2016 więcej