Lista artykułów

Nazwa artykułu
INFORMACJA
W związku z licznymi usprawiedliwieniami nieobecności radnych
na jutrzejszej sesji Rady Gminy Michałów, informuję iż na
sesji zwołanej na dzień 24.04.2018 r. nie będzie niezbędnego
kworum do podejmowania uchwał.
23.04.2018 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 24 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
17.04.2018 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 9.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
20.03.2018 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANYCH
UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W PASIE DROGOWYM DRÓG
GMINNYCH NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW
07.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia
07.02.2018r. 1) Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4
typ „PIN 4430A” wraz z niezbędną infrastrukturą
gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie
07.02.2018 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 29 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
22.01.2018 więcej
INFORMACJA
Przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu
szacowania wartości zwierząt poddanych ubojowi z nakazu
Inspekcji Weterynaryjnej
15.01.2018 więcej
Zarządzanie Nr O.1.2018
ZARZĄDZENIE Nr O.1.2018 WÓJTA GMINY MICHAŁÓW z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminarza zebrań
wiejskich
08.01.2018 więcej
Zarządzanie Nr O.2.2018
ZARZĄDZENIE Nr O.2.2018 WÓJTA GMINY MICHAŁÓW z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia
wyborów uzupełniających w sołectwie Sędowice
08.01.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE - ,,Przywrócenie drożności korytarza
ekologicznego rzeki Mierzawa - udrożnienie barier migracyjnych
dla organizmów wodnych na rzece Mierzawa"
05.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się