Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16),
zgodnie z art. 49 i art. 61§ 4 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (Dz.U.2016, poz. 23
j.t.)
04.08.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16),
zgodnie z art. 49 i art. 61§ 4 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (Dz.U.2016, poz. 23
j.t.)
04.08.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 14 lipca 2016r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia
porządkowego Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2016 z dnia 14
lipca 2016r.
20.07.2016 więcej
OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż środka trwałego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż środka trwałego PRZEDMIOT
SPRZEDAŻY: koparko- ładowarka OSTRÓWEK KTO 162
07.07.2016 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 24 czerwca 2016 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
17.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 13.06.2016r.
16.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 06.06.2016r.
07.06.2016 więcej
Decyzje Sarosty Pińczowskiego
Decyzje Starosty Pińczowskiego: znak
GN.VIII.6827.7.2016, GN.VIII.6827.12.2016
31.05.2016 więcej
Decyzje Sarosty Pińczowskiego
Decyzje Starosty Pińczowskiego: znak GN.VIII.6827.1.2016,
GN.VIII.6827.3.2016, GN.VIII.6827.11.2016, GN.VIII.6827.13.2016
30.05.2016 więcej
Decyzje Sarosty Pińczowskiego
Decyzje Starosty Pińczowskiego: znak GN.VIII.6827.5.2016,
GN.VIII.6827.2.2016
25.05.2016 więcej