Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzje Sarosty Pińczowskiego
Decyzje Starosty Pińczowskiego: znak GN.VIII.6827.4.2016,
GN.VIII.6827.6.2016, GN.VIII.6827.8.2016, GN.VIII.6827.9.2016,
GN.VIII.6827.10.2016
18.05.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 07.04.2016r.
• Rozbudowie świetlicy wiejskiej w miejscowości
Zagajów.
10.05.2016 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 22 kwietnia 2016 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
15.04.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy uprzejmie informuje mieszkańców, że na terenie
gminy Michałów realizowana będzie akcja „Posesja”
31.03.2016 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 31 marca 2016 r. o godzinie 15.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
24.03.2016 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 21 marca 2016 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
16.03.2016 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 29 lutego 2016 r. o godzinie 10.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
22.02.2016 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Kielcach
10.02.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 04.02.2016r. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla
przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
04.02.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 27.01.2016r. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla
przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:
03.02.2016 więcej