Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 24 czerwca 2016 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
17.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 13.06.2016r.
16.06.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 06.06.2016r.
07.06.2016 więcej
Decyzje Sarosty Pińczowskiego
Decyzje Starosty Pińczowskiego: znak
GN.VIII.6827.7.2016, GN.VIII.6827.12.2016
31.05.2016 więcej
Decyzje Sarosty Pińczowskiego
Decyzje Starosty Pińczowskiego: znak GN.VIII.6827.1.2016,
GN.VIII.6827.3.2016, GN.VIII.6827.11.2016, GN.VIII.6827.13.2016
30.05.2016 więcej
Decyzje Sarosty Pińczowskiego
Decyzje Starosty Pińczowskiego: znak GN.VIII.6827.5.2016,
GN.VIII.6827.2.2016
25.05.2016 więcej
Decyzje Sarosty Pińczowskiego
Decyzje Starosty Pińczowskiego: znak GN.VIII.6827.4.2016,
GN.VIII.6827.6.2016, GN.VIII.6827.8.2016, GN.VIII.6827.9.2016,
GN.VIII.6827.10.2016
18.05.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia 07.04.2016r.
• Rozbudowie świetlicy wiejskiej w miejscowości
Zagajów.
10.05.2016 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 22 kwietnia 2016 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
15.04.2016 więcej
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy uprzejmie informuje mieszkańców, że na terenie
gminy Michałów realizowana będzie akcja „Posesja”
31.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się