Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 29 grudnia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
22.12.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony
postępowania oraz osoby zainteresowane...
14.12.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie z dnia 05.12.2017r. - Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 ,,PIN4430A"
07.12.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 1 grudnia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
24.11.2017 więcej
Informacja w sprawie jakości wody
Informacja w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z
wodociągu publicznego Zagajów
16.11.2017 więcej
INFORMACJA
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami informuje
31.10.2017 więcej
INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA Z SEKTORA MŚP
INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA Z SEKTORA MŚP do wspólnej
realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza
Michałowa – etap II”
26.10.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 26 października 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy
przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady
Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:
20.10.2017 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 6 października 2017 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
02.10.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach...
02.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się