Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Postanowienie
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 10 września
2018r.w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
12.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr O.42.2018
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych w wyborach rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na
dzień 21 października 2018 r.
29.08.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Pińczowskiego z dnia 22 sierpnia
2018 roku
28.08.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia
27 sierpnia 2018 r.
28.08.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW z dnia 23 sierpnia
2018 r. podaje się do publicznej wiadomości: informację
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do
organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
23.08.2018 więcej
Akty Prawne
Akty Prawne - Państwowej Komisji Wyborczej
21.08.2018 więcej
Kalendarz wyborczy
Kalendarz wyborczy - WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
21.08.2018 więcej
Informacja o urzędniku wyborczym powołanym na obszarze Gminy Michałów
Informacja o urzędniku wyborczym powołanym na obszarze Gminy
Michałów
08.06.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się