DRUKUJ
2019-07-18

Sesja z dnia 28 czerwca 2019 roku


Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 roku

 

- UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałów wotum zaufania

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutarium dla Wójta Gminy

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- Protokół z głosowania- UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej Samorządowego Zakładu opieki Zdrowotnej w Michałowie

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023


- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaroiwanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posidaniu Gminy Michałów

- Protokół z głosowania