DRUKUJ
2019-08-13

Informacja

 

Komisja Inwentaryzacyjna

ds. inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów

działając zgodnie z art. 17  ustawy z dnia 10 maja  1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

informuje

iż w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie, Michałów 115, 28-411 Michałów

został wyłożony na okres 30 dni od  13.08.2019 do 12.09.2019

spis inwentaryzacyjny obejmujący następujące nieruchomości:

1.    Dz. nr ewid. 2051 o pow. 0,5400 ha obręb 17 – Wrocieryż

 

Osoby zainteresowane mogą składać w w/w terminie do komisji inwentaryzacyjnej swoje zastrzeżenia i uwagi odnośnie nieruchomości objętych spisem.                                                             

                                                                                                   

Przewodnicząca

   Komisji Inwentaryzacyjnej

mgr Dorota PurtakMichałów, dn. 13.08.2019 r.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałów dn. 13.08.2019 r.