2019-06-06

Sesja z dnia 28 maja 2019 roku


Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 28 maja 2019 roku- UCHWAŁA NR IX/60/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 maja 2019 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR IX/62/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Michałów

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR IX/64/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węchadłów, oznaczonej Nr 546 o pow 0,700 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR IX/65/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie za 2018 rok.


- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR IX/67/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet sołtysów sołectw z terenu gminy Michałów za udział w sesjach rady gminy

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR IX/68/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

- Protokół z głosowania

 

Załączniki

  UCHWAŁA NR IX/62/2019.pdf 217,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR IX/63/2019.pdf 236,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR IX/64/2019.PDF 507,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR IX/60/2019.pdf 2,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR IX/65/2019.PDF 529,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR IX/66/2019.PDF 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR IX/68/2019.PDF 240,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR IX/67/2019.PDF 512,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.pdf 169,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.pdf 169,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4.pdf 169,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5.pdf 169,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6.pdf 170,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7.pdf 170,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8.pdf 169,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9.pdf 169,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10.pdf 170,23 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się