2019-06-17

Informacja

WÓJT GMINY 
Mirosław Walasek

Posiedzenia Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Michałów za rok 2018

Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Michałów na lata 2011-2020 zatwierdzonego uchwałą nr XXI/132/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2012 r., zwołuję posiedzenie Zespołu w celu przygotowania sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy za 2018 rok.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Omówienie działań realizowanych w okresie sprawozdawczym.

4. Przeprowadzenie monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Michałów, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki - w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii, pod kątem dążenia do osiągnięcia założonych celów, za 2016 r. na podstawie analizy dokumentacji i informacji uzyskanych z materiałowi źródłowych Urzędu Gminy w Michałowie i jednostek organizacyjnych gminy.

5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów za 2018 r., w tym wypracowanie ewentualnych wniosków dotyczących jej realizacji.

6. Sprawy różne.

 

Posiedzenie odbędzie się dnia 21 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Michałowie.

 

WÓJT GMINY

Mirosław Walasek

Załączniki

  Posiedzenia Zespoł...w za rok 2018 146,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się