2019-07-11

Zbiorcza informacja o petycjach

 

Michałów dnia 28.06.2019 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzone przez Wójta Gminy Michałów w 2018 r.

 

                Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w 2018 r. do Wójta Gminy Michałów wpłynęły następujące petycje:

 

Lp.

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Data udzielenia odpowiedzi na petycję

Sposób załatwienia petycji

1.

Inicjatywa Dbajmy
o komfort najmłodszych  Zmieniajmy Gminy
i Szkoły na Lepsze 

Oficjalna petycja na mocy art. 63 Konstytucji
RP w trybie Ustawy o Petycjach (Dz.U.2014.
1195 z dnia 2014.09.05)
w związku
z art 241
KPA

20.09.2018 r.

25.09.2018 r.  

Rozpatrzona pozytywnie

2.

Mieszkańcy

 

 

 

 

Petycja w sprawie montażu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 519 w Michałowie

23.10.2018 r.

24.01.2019 r.

Rozpatrzona pozytywnie

 

 

Wójt Gminy Michałów

/-/ Mirosław Walasek

 

 

 

 

Michałów dnia 28.06.2019 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzone przez Radę Gminy Michałów w 2018 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że         w 2018 r. do Rady Gminy Michałów wpłynęły następujące petycje:

 

Lp.

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Data udzielenia odpowiedzi na petycję

Sposób załatwienia petycji

Uwagi

1.

Rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej w Węchadłowie

Wniosek o nabór do klasy pierwszej

 09.01.2018 r.

27.03.2018 r.

Rozpatrzona negatywnie

------

2.

Mieszkańcy wsi Sędowice

Wniosek o odbudowę mostu w Sędowicach od strony Niegosławic

 23.03.2018 r.

-----

----------

Wniosek wycofany

3.

Mieszkańcy wsi Sędowice

Wniosek o wybudowanie mostu
z Sędowicach od strony Niegosławic

19.03.2018 r.

27.03.2018 r.

Rozpatrzona pozytywnie

 

 

Przewodniczący

 Rady Gminy Michałów

/-/ Jarosław Wleciał

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się