2015-05-19

Charakterystyka Gminy

 

GMINA MICHAŁÓW


 
Powierzchnia - 112 km2

Liczba Sołectw: 20RYS HISTORYCZNY

Korzenie Gminy Michałów są bardzo bogate bowiem ich historia sięga epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Świadczą o tym stanowiska archeologiczne z wyjątkowo cennym kompleksem osadnictwa. Pierwsze udokumentowane osady datują się z czasów kultury trzcinieckiej i łużyckiej.POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Michałów położona jest w południowo centralnej części Wyżyny Małopolskiej, w zespole Parków Krajobrazowych Ponidzia, 45 km na południe od Kielc, 230 km na południe od Warszawy, 100 km na północ od Krakowa. To prastare polskie ziemie - 25 km na północny - wschód od Michałowa leży Wiślica, stolica państwa Wiślan. W podziale administracyjnym stanowi część powiatu pińczowskiego, który jest częścią składową województwa świętokrzyskiego. Łączy dwa mezoregiony: Płaskowyż Jędrzejowski i Garb Wodzisławski.WARUNKI GEOGRAFICZNE

Rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana. Szerokie równiny, głębokie jary, wzniesienia zapewniają bardzo atrakcyjne widoki. Gmina Michałów jest podzielona rzeką Mierzawą, która stanowi dopływ Nidy, leżącej na północnym skraju gminy. Gminę cechuje specyficzny mikroklimat powodowany niewielką ilością opadów. Bardzo płytka warstwa orna, pod którą znajduje się skała wapienna sprawia, że przy małej ilości opadów ziemia pęka, roślinność więdnie i wysycha.