2015-05-19

Dostęp do aktów normatywnych i innych aktów prawnych

 

WÓJT GMINY MICHAŁÓW INFORMUJE,
ŻE AKTY NORMATYWNE I INNE AKTY PRAWNE (w tym akty prawa miejscowego) SĄ UDOSTĘPNIONE DO POWSZECHNEGO WGLĄDU
I DO POBRANIA W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
W GODZINACH PRACY URZĘDU W POKOJU Nr 1 - Sekretariat