2015-07-20

Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie znajduje sie pod adresem: www.bip-biblioteka.michalow.pl


 

Na terenie gminy działają biblioteki:


- Biblioteka Gminna w Michałowie

Adres strony internetowej : www.biblioteka.michalow.pl

Czynna:

poniedziałek - piątek w godz. od 8.00 do 19.00
sobota od 11.00 do 19.00
niedziela od 15.00 do 19.00


- filia Biblioteki w Górach

Czynna:

wtorek - czwartek w godz. od 8.00 do 16.00


Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.
Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
Główne kierunki i działania biblioteki:
- pobudzanie i rozwijanie aktywności czytelniczej,
- utrwalanie nawyków czytania wszystkich grup społecznych w szczególności dzieci i młodzieży,
- kształtowanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa jak najszerszym kręgom społecznym,
- rozwijanie działalności informacyjnej biblioteki, usprawnianie warsztatów informacyjnych, podejmowanie działań w celu bardziej efektywnego wykorzystania zbiorów.
- inicjowanie własnych akcji czytelniczych, organizowanie wszelkiego rodzaju form pracy z książką, czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym w celu rozczytania środowiska,
- popularyzacja biblioteki i zbiorów bibliotecznych poprzez formy wizualne.