2015-07-20

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodniczący: Jarosław Wleciał
Z - ca Przewodniczącego: Dariusz Żuber
Sekretarz: Barbara Sobczyk
Członkowie: Joanna Majcher, Bożena Wójcik, Jacek Wyczyński