Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy w
Michałowie na okres 21 dni (od 17.04.2018 do 08.05.2018 r.)
wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości
Sędowice stanowiącą własność Gminy Michałów
18.04.2018 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji
mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy
Michałów informuje
12.07.2017 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji
mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy
Michałów informuje
12.07.2017 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje
23.05.2017 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji
mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy
Michałów informuje
26.04.2017 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji
mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy
Michałów informuje
24.04.2017 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym
31.01.2017 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje
10.01.2017 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje
06.12.2016 więcej
INFORMACJA
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji
mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy
Michałów informuje
14.11.2016 więcej
1234