Lista artykułów

Nazwa artykułu
INFORMACJE
O wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie na okres 21
dni (od 12.05.2020 do 02.06.2020 r.) wykazu obejmującego
nieruchomości stanowiące własność Gminy Michałów
przeznaczone do wynajmu oraz dzierżawy w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych najemców
12.05.2020 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu
Gminy w Michałowie na okres 21 dni (od 31.03.2020 r. do 21
.04.2020 r.) wykazu obejmującego nieruchomość położoną
w miejscowości Góry ozn. Nr 159/2 o pow. 1,1079 ha,
stanowiącą własność Gminy Michałów
31.03.2020 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy
Michałów działając zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja
1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z
1990 roku nr 32, poz. 191 z późn. zm.) informuje
13.08.2019 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu
Gminy w Michałowie na okres 21 dni (od 30.07.2019 r. do
20.08.2019 r.) wykazu obejmującego:
30.07.2019 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami informuje
09.07.2019 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje 1. Dz. nr ewid. 741 o pow. 0,3400 ha obręb 17 –
Wrocieryż 2. Dz. nr ewid. 866 o pow. 0,1500 ha obręb 17 –
Wrocieryż 3. Dz. nr ewid. 871 o pow. 0,0800 ha obręb 17 –
Wrocieryż
20.05.2019 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje 1. Dz. nr 1 o pow. 0,7900 ha obręb Tur Piaski 2.
Dz. nr 604 o pow. 0,1000 ha obręb Tur Piaski 3. Dz. nr
626 o pow. 0,2300 ha obręb Tur Piaski
20.05.2019 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje 1. Dz. nr 23 o pow. 0,1000 ha obręb Tur Górny
20.05.2019 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje 1. Dz. nr 251 o pow. 0,1200 ha obręb Tur
Dolny 2. Dz. nr 447 o pow. 0,5800 ha obręb Tur Dolny 3.
Dz. nr 643 o pow. 1,6400 ha obręb Tur Dolny
20.05.2019 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
informuje 1. Dz. nr ewid. 183 o pow. 0,6800 ha obręb Jelcza
Wielka
20.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się