Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia
ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów
24.10.2018 więcej
Decyzja
Decyzja Starosty Pińczowskiego znak GN.VIII.6827.6.2018
23.07.2018 więcej
Decyzja
Decyzja Starosty Pińczowskiego znak GN.VIII.6827.4.2018
23.07.2018 więcej
Decyzja
Decyzja Starosty Pińczowskiego znak GN.VIII.6827.3.2018
23.07.2018 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Michałów Nr XIX/125/2012 z
dnia 4 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Michałów, położonej w miejscowości Węchadłów podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego
19.07.2018 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, w oparciu o Uchwałę NR XLIX/331/2018
RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tur Dolny
stanowiącej własność Gminy Michałów podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w
trybie bezprzetargowym
19.07.2018 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy w
Michałowie na okres 21 dni (od 03.07.2018 do 24.07.2018 r.)
wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości
Przecławka stanowiącą własność Gminy Michałów
03.07.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Michałów Nr XLV/289/2018 z
dnia 2 marca 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w
miejscowości Michałów, stanowiących własność Gminy
Michałów oraz Zarządzenie Nr O.17.2018 z dnia 16 maja 2018 w
sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
stanowiących własność Gminy Michałów podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej
22.05.2018 więcej
Informacja
Wójt Gminy Michałów działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy w
Michałowie na okres 21 dni (od 17.04.2018 do 08.05.2018 r.)
wykazu obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości
Sędowice stanowiącą własność Gminy Michałów
18.04.2018 więcej
Informacja
Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji
mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy
Michałów informuje
12.07.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się