2015-08-21

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją korzystania z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Michałowie.

 

Co to jest BiP?
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.


 

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu - http://www.bip.gov.pl/, według Spisu Podmiotów, dostępnego jako pierwsza pozycja w menu po lewej stronie witryny albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

 

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych. Informacje zgromadzone w bazie danych strony głównej Biuletynu oraz informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiuje się systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji, nie rzadziej niż raz na dobę. Oprogramowanie serwera strony głównej Biuletynu oraz serwerów podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające instalację na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczególności spowalniającego obsługę Biuletynu lub uniemożliwiającego taką obsługę.

 

Menu użytkownika

Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w Biuletynie, jest menu użytkownika. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu przedmiotowe podzielone na działy tematyczne, związane z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni. Aby przejść do wskazanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Michałowie prowadzony jest w ramach Scentralizowanego System Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP).

Poniżej w załączniku znajduje się Podręcznik użytkownika systemu SSDIP.

 

Obecna strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Michałowie funkcjonuje od 01.08.2015 roku. Dokumenty z wcześniejszego okresu wyświetlane są jako zasób archiwalny w zakładce Archiwum BIP do 31.07.2015.

 

 

KONTAKT - w sprawach związanych z BIP:
 

Marcin Panek

e-mail: admin[at]michalow.pl

 

 

W związku z tym, że system SSDIP jest administrowany przez Centrum Projektów Informatycznych zgłoszenia techniczne proszę kierować na adres: ssdip-pomoc@cpi.gov.pl

 

Załączniki

  Podręcznik użytkownika BIP 3,37 MB (pdf) szczegóły pobierz