Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Osoba będąca posiadaczem agresywnego psa powinna pamiętać,
że ciąży na niej obowiązek otrzymania odpowiedniego
zezwolenia.
10.01.2019 więcej
URZĄD STANU CYWILNEGO, DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI
1 marca 2015 r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach
stanu cywilnego, Ustawa o ewidencji ludności i Ustawa o dowodach
osobistych.
20.07.2015 więcej
JAK ZAREJESTROWAĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ?
JAK ZAREJESTROWAĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ?
20.07.2015 więcej
JAK UZYSKAĆ WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
JAK UZYSKAĆ WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
20.07.2015 więcej
JAK UZYSKAĆ POZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ?
JAK UZYSKAĆ POZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ?
20.07.2015 więcej
JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH
AK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH Z GOSPODARSTWA ROLNEGO,
ZAŚWIADCZENIE O UŻYTKACH ROLNYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ
ZAŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZALEGŁOŚCI W ZOBOWIĄZANIACH
PODATKOWYCH ?
20.07.2015 więcej
JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
20.07.2015 więcej
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
20.07.2015 więcej
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ DLA
PODATNIKÓW NIE BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
20.07.2015 więcej
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ DLA
PODATNIKÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
20.07.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się