2015-07-20

JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

Niezbędne formularze:

1. wniosek
2. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
3. zeznanie 2 świadków o osobistym prowadzeniu gospodarstwa przez wnioskodawcę
- w/w druki w załączeniu lub do pobrania w Urzędzie Gminy Michałów pok. Nr 6

 

Wymagane dokumenty: do wniosku należy dołączyć:

  • dowód osobisty (do wglądu)

  • decyzję o naliczeniu podatku rolnego

  • w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej deklarację z Urzędu Skarbowego o opłacaniu podatku od działów specjalnych produkcji rolnej

 

Wysokość opłaty:
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Termin zapłaty:
z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

 

Sposób wniesienia opłaty: na konto Urzędu Gminy Michałów Bank Spółdzielczy Pińczów filia Michałów nr konta 60850900022002000938710001

 

Termin załatwienia sprawy : 7 dni

 

Forma załatwienia sprawy : zaświadczenie

 

Miejsce złożenia i odebrania dokumentów: Urząd Gminy Michałów pokój nr 6

 

Sprawę prowadzi: Dział Podatkowy

 

Informacji udziela: stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

 

Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Załączniki

  Wniosek 48,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie 51,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zeznanie_swiadkow_p...ie świadków 359,42 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się