Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Konsultacje społeczne
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku
2019; - uchwały w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2019.
21.01.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
23.11.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
23.11.2018 więcej
Konsultacje społeczne
Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Michałów na lata
2018-2023
21.11.2018 więcej
Konsultacje społeczne
Rocznego program współpracy gminy Michałów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019
21.11.2018 więcej
Konsultacje społeczne
w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata
2016–2023
21.11.2018 więcej
Konsultacje społeczne
- uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego - uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
06.11.2018 więcej
Konsultacje społeczne
w sprawie Statutu Gminy Michałów
05.11.2018 więcej
Konsultacje społeczne
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku
2018; - uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Michałów w roku 2018.
15.01.2018 więcej
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
na temat projektu - uchwały w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
27.10.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się