2016-11-02

Konsultacje społeczne

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji aktów  prawa miejscowego oraz  mieszkańców Gminy Michałów.

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust 5. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uchwałą Nr IX/55/2011r Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, do zapoznania się z projektem

 

- uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

- uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Zapraszamy do konsultacji


Ewentualne propozycje i uwagi prosimy zgłaszać – na Formularzu zgłoszenia – w  nieprzekraczalnym terminie od  02.11.2016r do 09.11.2016r  na adres poczty elektronicznej: michalow@op.pl  lub dostarczyć bezpośrednio do  Urzędu Gminy   w Michałowie w godzinach urzędowania.

    

 

Wójt Gminy Michałów

 

 

W konsultacjach społecznych mogą brać udział także zainteresowani mieszkańcy gminy Michałów wykorzystując załączony wyżej Formularz zgłoszenia. Każdy mieszkaniec gminy może wyrazić swoją opinię na temat dla niego istotny.

 

Wójt Gminy Michałów

 

Załączniki

  uchwała w sprawie ...datku rolnego 548,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała w sprawie ...ieruchomości 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz w sprawie...datku rolnego 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz w sprawie...ieruchomości 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz