2016-11-08

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Michałów

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:

 

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Michałów

 

 

            Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

            Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminieod dnia 04.11.2016 r.
do dnia 21.11.2016 r.
w następujących formach:

 

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: leszczynska@michalow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Michałów, Michałów 115,
28-411 Michałów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.

c)      bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Michałów
w godzinach pracy Urzędu.

 

2.      Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Michałów,
Michałów 115, 28-411 Michałów w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

            Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i/lub wniosków jest Wójt Gminy Michałów.

 

Z poważaniem,

   Mirosław Walasek
Wójt Gminy Michałów

 

Załączniki

  Formularz zgłaszan...chałów.docx 503,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obszar zdegradowany.jpeg 381,73 KB (jpe) szczegóły pobierz
  Obszar rewitalizacj...ichałów.png 849,65 KB (png) szczegóły pobierz
  Obzar rewitalizacji...two Góry.png 690,25 KB (png) szczegóły pobierz
  Diagnoza na potrzeb...cznikiem.pdf 4,94 MB (pdf) szczegóły pobierz