2017-06-06

Posiedzenia Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Michałów

Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Michałów na lata 2011-2020 zatwierdzonego uchwałą nr XXI/132/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2012 r., zwołuję posiedzenie Zespołu w celu przygotowania sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy za 2016 rok.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Omówienie działań realizowanych w okresie sprawozdawczym.
4. Przeprowadzenie monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Michałów, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki - w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii, pod kątem dążenia do osiągnięcia założonych celów, za 2016 r. na podstawie analizy dokumentacji i informacji uzyskanych z materiałowi źródłowych Urzędu Gminy w Michałowie i jednostek organizacyjnych gminy.
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów za 2015 r., w tym wypracowanie ewentualnych wniosków dotyczących jej realizacji.
6. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się dnia 7 czerwca 2017 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Michałowie.

 

WÓJT GMINY
Mirosław Walasek