2017-02-08

Program Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023

logo

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Michałów

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:

Program Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023

 

            Zakres konsultacji społecznych obejmuje założenia procesu rewitalizacji na wyznaczonymobszarze rewitalizacji Gminy Michałów. Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag od interesariuszy rewitalizacji.

            Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminieod dnia 08.02.2017 r. do dnia 23.02.2017 r. w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: leszczynska@michalow.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Program Rewitalizacji”.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Michałów, Michałów 115,
28-411 Michałów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Program Rewitalizacji”.

c)      bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Michałów
w godzinach pracy Urzędu.

2.      Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Michałów,
Michałów 115, 28-411 Michałów w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

 

            Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Michałów.

 

Załączniki

  Formularz zgłaszania uwag 445,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program Rewitalizac...a 2016–2023 2,03 MB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: logo
logo

Marcin Panek