2017-02-08

Program Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023

logo

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Michałów

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:

Program Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023

 

            Zakres konsultacji społecznych obejmuje założenia procesu rewitalizacji na wyznaczonymobszarze rewitalizacji Gminy Michałów. Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag od interesariuszy rewitalizacji.

            Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminieod dnia 08.02.2017 r. do dnia 23.02.2017 r. w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: leszczynska@michalow.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Program Rewitalizacji”.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Michałów, Michałów 115,
28-411 Michałów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Program Rewitalizacji”.

c)      bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Michałów
w godzinach pracy Urzędu.

2.      Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Michałów,
Michałów 115, 28-411 Michałów w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

 

            Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Michałów.

 

Załączniki

  Formularz zgłaszania uwag 445,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program Rewitalizac...a 2016–2023 2,03 MB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: logo
logo

Marcin Panek
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się