2015-08-03

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów wraz z budową obwodnicy Michałowa.

Gmina Michałów informuje, iż Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku ze znacznym niezadowoleniem społecznym co do zaproponowanych rozwiązań projektowych w sprawie budowy obwodnicy m. Michałow, zwrócił się z prośbą o rozważenie nowego wariantu w ramach konsultacji społecznych nowego wariantu przebiegu obwodnicy miejscowości Michałów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766, inwestycji realizowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Niniejszym w załączeniu przekazujemy materiały do konsultacji społecznych obwodnicy Michałowa, które zostały ustalone od 03.08.2015r. do 17.08.2015r.tj.:
- Przebieg wariantu IV
- rozbudowa istniejącej DW 766 od skrzyżowania z ul. Republiki Pińczowskiej w m. Pińczów do granicy gm. Pińczów (tj. do końca zabudowań w m. Skrzypiów);
- rozbudowa do parametrów drogi wojewódzkiej klasy G istniejącej drogi powiatowej 0064T w m. Skrzypiów od skrzyżowania z DW 766 na odcinku ok 3 km;
- budowa obwodnicy m. Michałów od zakończenia rozbudowywanej drogi powiatowej 0064T, drogą leśną w kierunku pól należących do gm. Michałów, przecinając drogę powiatową 0179T Michałów –Dębówka i włączając się do DW766 śladem zaproponowanego wariantu II.
- Mapę z lokalizacją wariantu IV, która z uwagi na znaczne rozmiary w skali 1:3500 jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Gminy w Michałowie w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu.
- Wzór wniosku do wnoszenia uwag

Wszelkie wnioski, uwagi, zastrzeżenia dot. nowego wariantu należy złożyć w formie pisemnej na załączonym wniosku w terminie do dnia 17.08.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie.

Załączniki

  Pliki do pobrania (...iosku, pismo) 8,53 MB (zip) szczegóły pobierz