Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
31.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr O.15.2020
Zarządzenie Nr O.15.2020 Wójta Gminy Michałów z dnia 27 marca
2020 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko
Dyrektora ZPO w Sędowicach ogłoszony i nie zakończony przed
dniem 26 marca 2020 r
27.03.2020 więcej
ROCZNA, OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY
ROCZNA, OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA
TERENIE GMINY MICHAŁÓW
26.03.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
Przebudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Wrocieryż
20.03.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
Budowa elektroenergetycznej linii średniego i niskiego
napięcia, budowa słupowej stacji transformatorowej w
miejscowości Wrocieryż, gmina Michałów na działkach o
numerach ewidencyjnych: 456, 457/1, 459, 460, 461/1, 462/1, 865,
752, 753, 754, 755, 756, 757, 2056, 730/1.
18.03.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
Budowa zespołu parkingowego dla samochodów osobowych
18.03.2020 więcej
Konkurs na stanowiska Dyrektora ZPO w Sędowicach
Konkurs na stanowisko Dyrektora ZPO w Sędowicach
16.03.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁÓW - GKH.6220.7.2019
09.03.2020 więcej
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
09.03.2020 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 27 lutego 2020 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
21.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się