Lista artykułów

Nazwa artykułu
INFORMACJA
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANYCH
UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W PASIE DROGOWYM DRÓG
GMINNYCH NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW
07.02.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Michałów z dnia
07.02.2018r. 1) Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4
typ „PIN 4430A” wraz z niezbędną infrastrukturą
gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie
07.02.2018 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 29 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
22.01.2018 więcej
INFORMACJA
Przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu
szacowania wartości zwierząt poddanych ubojowi z nakazu
Inspekcji Weterynaryjnej
15.01.2018 więcej
Zarządzanie Nr O.1.2018
ZARZĄDZENIE Nr O.1.2018 WÓJTA GMINY MICHAŁÓW z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminarza zebrań
wiejskich
08.01.2018 więcej
Zarządzanie Nr O.2.2018
ZARZĄDZENIE Nr O.2.2018 WÓJTA GMINY MICHAŁÓW z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia
wyborów uzupełniających w sołectwie Sędowice
08.01.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE - ,,Przywrócenie drożności korytarza
ekologicznego rzeki Mierzawa - udrożnienie barier migracyjnych
dla organizmów wodnych na rzece Mierzawa"
05.01.2018 więcej
Sesja Rady Gminy Michałów
W dniu 29 grudnia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy
Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy
Michałów z następującym porządkiem obrad:
22.12.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia strony
postępowania oraz osoby zainteresowane...
14.12.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie z dnia 05.12.2017r. - Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 ,,PIN4430A"
07.12.2017 więcej