2017-08-29

Sesja Rady Gminy Michałów

 

W dniu 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2017-2020;
c) w sprawie przystąpienia Gminy Michałów do przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych w ramach realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
d) w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad sesji.