2018-01-05

OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE

 

,,Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Mierzawa - udrożnienie barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Mierzawa"

 

Treść obwieszczenia - link (.pdf)