2018-02-07

OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Michałów

z dnia 07.02.2018r.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r / (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1257),na wniosek P. Pawła Ponikowskiego, UP - Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawadziałającego  z pełnomocnictwa P4 Sp. z o.o, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,w dniu 07.02.2018r. wydanazostała decyzja Wójta Gminy Michałów  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego naczęści nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1022/3, położonej w miejscowości gminnej Michałów, obręb: 0006 Michałów, dla inwestycji polegającej na:

 

1)   Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 typ „PIN 4430A” wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie,

O zakresie programowym inwestycji obejmującym:

·         wieżę konstrukcji kratowej, stalowa o wysokości do 62,0 m;

·         urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane na poziomie gruntu (0,00 m n.p.t.);

·         system antenowy (anteny sektorowe – szt. 9 oraz anteny radiolinii – szt. 3) zainstalowany na projektowanej wieży – na wysokości 60,45 m n.p.t.

 

 

Zainteresowani mogą w ciągu 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Michałów /Referat Budownictwa/ z treścią decyzji

 

Wójt Gminy Michałów

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Michałowie oraz rozplakatowane w miejscu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego / Sołtys/ oraz na stronie internetowej.