2018-03-20

Sesja Rady Gminy Michałów

 

 W dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 9.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Dyrektora Hospicjum Stacjonarnego w Busku-Zdroju na temat funkcjonowania i potrzeb finansowych placówki.
5.    Rozpatrzenie petycji w sprawie terminu naboru do klasy I szkoły Podstawowej w Węchadłowie.
6.    Rozpatrzenie wezwań do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Gminy Michałów dotyczących dostosowania sieci szkół na terenie gminy Michałów do nowego ustroju szkolnego.
7.    Rozpatrzenie petycji mieszkańców w sprawie budowy mostu w Sędowicach.
8.    Informacja na temat wniosków końcowych z przeprowadzonej okresowej kontroli jednorocznej obiektu budowlanego-Stawy rybne w Sędowicach.
9.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
12.    Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
13.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)    w sprawie podziału Gminy Michałów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
b)    w sprawie podziału gminy Michałów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
14.    Wolne wnioski i informacje.
15.    Zamknięcie obrad sesji.