2017-01-10

Informacja

 

Wójt Gminy Michałów

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie na okres 21 dni

(od  10.01.2017 31.01.2017 r.)

 wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Michałów przeznaczoną do dzierżawy w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Michałowie, pok. nr 7  lub telefonicznie, pod nr tel. (041) 356- 52- 43 wew. 32  

      

Wójt Gminy

Mirosław Walasek