2017-02-23

OBWIESZCZENIE

Stosownie do  art. 49 i 113§1   Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (Dz.U.2016, poz. 23 j.t.)

 

Wójt Gminy Michałów
 

zawiadamia, że  dnia 23-02-2017 r wydał postanowienie prostujące z urzędu oczywistą omyłkę  występującą w części tekstowej decyzji nr 1/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach  znak: GKH.6220.1.2015 z dn. 30-11-2015 r orzekającej na rzecz Gminy Michałów z siedzibą w Michałowie 115, 28-411 Michałów brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagajów, Zagajówek, Karolów, gmina Michałów”

w ten sposób, że w zapisie charakterystyki przedsięwzięcia w punkcie 2 Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną o treści:         
„ obręb 18 -Zagajów:

337,338,334dr, 45,355,356/1,356/2,357,358,359,360,361,362,363,364/1,364/2,365,386dr,387,698/1,698/2,699,320,

319,98dr,391,162dr,429,430,431,432,433,436/2,694/1,195/2,194/1,194/2,193/2,193/1,192,191,189dr,173/6,173/5.173/4,171dr,267/2,268,269,271,273,274,275,276,279/4,517,518,537/1,539,540,541542,543,293”

dodaje się zapis o treści:

„435, 267/1”

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie pok. nr 7, w godz. 7.30-15.30  (od poniedziałku do piątku).

W myśl art. 49 kpa, po upływie 14 dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło jego doręczenie.

Załączniki

  OBWIESZCZENIE 396,63 KB (pdf) szczegóły pobierz