2017-03-10

Obwieszczenie

Wójt Gminy Michałów

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

 

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Michałów Uchwały Nr XXXII/188/2017 z dnia 27 lutego
2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

 

1.    w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów, w pokoju nr 4, w godzinach pracy Urzędu;

2.    w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałów, www.michalow.pl (załączniki poniżej).

 

 

Pliki do pobrania:

1.      Uchwała Rady Gminy Michałów nr XXXII/188/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023

2.      Program Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023.

3.      Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Michałów.

4.      Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

5.      Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023.

 

Wójt Gminy Michałów

 

Załączniki

  1. Uchwała Rady Gm...a 2016–2023 580,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uzasadnienie zaw... środowisko. 18,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  5. Podsumowanie Str... 2016–2023. 1,34 MB (doc) szczegóły pobierz
  2. Program Rewitali... 2016–2023. 2,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Diagnoza na potr...y Michałów. 4,9 MB (pdf) szczegóły pobierz