2017-04-26

Informacja

Komisja Inwentaryzacyjna

ds. inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego położonego na terenie Gminy Michałów

 

działając zgodnie z art. 17  ustawy z dnia 10 maja  1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku nr 32, poz. 191 z późn. zm)

 informuje

iż w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowie, Michałów 115, 28-411 Michałów

został wyłożony na okres 30 dni od  25.04.2017 do 25.05.2017

spis inwentaryzacyjny obejmujący następujące nieruchomości:

1.      Dz. nr 34 o pow. 1,0100 ha obręb Polichno

2.      Dz. nr 63 o pow. 0,0200 ha obręb Polichno

3.      Dz. nr 70 o pow. 0,0400 ha obręb Polichno

4.      Dz. nr 74 o pow. 0,2000 ha obręb Polichno

5.      Dz. nr 83 o pow. 0,1400 ha obręb Polichno

6.      Dz. nr 93 o pow. 0,0900 ha obręb Polichno

7.      Dz. nr 94 o pow. 0,3000 ha obręb Polichno

8.      Dz. nr 98 o pow. 0,0200 ha obręb Polichno

9.      Dz. nr 117 o pow. 0,4700 ha obręb Polichno

10.  Dz. nr 133 o pow. 0,5900 ha obręb Polichno

11.  Dz. nr 136 o pow. 0,1000 ha obręb Polichno

12.  Dz. nr 145 o pow. 0,0600 ha obręb Polichno

13.  Dz. nr 154 o pow. 0,0300 ha obręb Polichno

 

Osoby zainteresowane mogą składać w w/w terminie do komisji inwentaryzacyjnej swoje zastrzeżenia i uwagi odnośnie nieruchomości objętych spisem.                                                            

                                                                                                   

Przewodnicząca

Komisji Inwentaryzacyjnej

mgr inż. Anna Pytlak

Michałów, dn. 25.04.2017