2017-05-15

INFORMACJA

Michałów, dnia 15.05.2017r.

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA
ZAINTERESOWANYCH UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W PASIE DROGOWYM DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW

 

W związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych   w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Michałów” Gmina Michałów informuje, że zgodnie z art. 39 ust. 6 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.) istnieje możliwość zgłaszania przez zainteresowanych udostepnienia kanału technologicznego w działce drogowej dla drogi gminnej:1.    Droga Sędowice – Kamieniec – Wały o długości 55mb, działka nr 891 położona w miejscowości Sędowice, gmina Michałów.    Zainteresowane podmioty prosimy o zgłaszanie zainteresowania udostepnienia przez zarządcę drogi kanału technologicznego w wymienionej drodze w terminie do 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji:

Zgłoszenia o zainteresowaniu należy kierować:

Urząd Gminy w Michałowie.
Michałów 115
28-411 Michałów.