Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na: ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie"
12.10.2017 więcej
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie
05.10.2017 więcej
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony - Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Michałowie
27.09.2017 więcej