2018-01-16

Petycje 2018

 

   

Lp.

Podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie którego petycja jest składana

Data złożenia petycji - data wpływu

Przedmiot petycji

Treść petycji (skan)

Przebieg postępowania

Przewidyw
any termin załatwienia petycji

Zasięgane opinie w sprawie petycji

Data zawiado
mienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie załatwienia

Sposób załatwienia petycji (treść zawiadomie
nia - skan)

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Rodzice dzieci zamieszku
jących w obwodzie Szkoły Podstawowej w Węchadło
wie

09.01.
2018

Wniosek o
nabów do klasy
pierwszej

skan(pdf)

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

             

 

 

 

             

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Załączniki

  Petycja1_09_01_2018.PDF 377,81 KB (pdf) szczegóły pobierz