Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kalendarz polowań
Kalendarz polowań oraz dni gospodarczych Koła Łowieckiego Nr 1
,,Nida" w Pińczowie od lutego do kwietnia 2020 roku
12.02.2020 więcej
Kalendarz polowań
Kalendarz polowań oraz dni gospodarczych Koła Łowieckiego Nr 1
,,Nida" w Pińczowie w roku 2019/2020
12.02.2020 więcej
Terminarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
Terminarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020r. Koło
Łowieckie Nr3 ,,GAWRON" w Pińczowie, obw łow. Nr 194
28.10.2019 więcej
Plan polowań zbiorowych w sezonie:2019/2020
Plan polowań zbiorowych w sezonie:2019/2020 na wszystkich
obwodach dzierżawionych przez Koło Łowieckie - Wojskowe Koło
Łowieckie nr 184 Kruk
28.10.2019 więcej
Kalendarz polowań
Kalendarz polowań oraz dni gospodarczych Koła Łowieckiego Nr 1
,,Nida" w Pińczowie od lutego do kwietnia 2019 roku
04.02.2019 więcej
Dodatkowe polowania zbiorowe
Zarząd Koła Łowieckiego Nr3 ,,GAWRON" w Pińczowie informuje
o dodatkowych polowaniach zbiorowych na dziki w miesiącu
styczniu 2019r
04.01.2019 więcej
PLAN POLOWAŃ - ZMIANA
PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH (zmiana) W.K.Ł nr 184 ,,KRUK" w
obwodzie łowieckim nr 195 w sezonie łowieckim 2018/2019
12.12.2018 więcej
Plan polowań
Plan polowań w sezonie łowieckim 2018/2019 - Koło Łowieckie
nr 3 Gaik w Jędrzejowie
13.11.2018 więcej
Kalendarz polowań
Kalendarz polowań oraz dni gospodarczych Koła Łowieckiego Nr 1
,,Nida" w Pińczowie w roku 2018/2019.
13.11.2018 więcej
Terminarz polowań
Terminarz polowań zbiorowych w sezonie 2018/19r. Koło
Łowieckie Nr3 ,,GAWRON" w Pińczowie, obw łow. Nr 194.
13.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się