Lista artykułów

Nazwa artykułu
Powszechny Spis Rolny
Główny Urząd Statystyczny przypomina, że istnieje
możliwość spisania się przez telefon dzwoniąc na infolinię
statystyczną pod nr 22 279 99 99 i wybierając 1 – Powszechny
Spis Rolny i ponownie wybierając 1 – Spisz się przez telefon.
Infolinia dostępna jest codziennie (również w soboty i
niedziele) w godzinach 8.00 – 20.00.
10.09.2020 więcej
Do rozpoczęcia Powszechnego Spisu Rolnego pozostało kilkanaście dni
Jak można się spisać? Podstawowym kanałem przekazywania
informacji jest samospis internetowy. Aplikacja do samospisu
będzie dostępna od 1 września na stronie spisrolny.gov.pl i
będzie aktywna przez cały okres trwania PSR czyli do 30
listopada. Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby,
które nie posiadają urządzenia lub dostępu do internetu. Z
myślą o nich przygotowaliśmy odpowiednie stanowisko w naszym
Urzędzie Gminy. W tym punkcie od początku września będzie
można skorzystać z komputera z dostępem do internetu.
18.08.2020 więcej
Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach
Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach na temat
Powszechnego Spisu Rolnego 2020
16.07.2020 więcej
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA
RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
15.06.2020 więcej
Powszechny Spis Rolny 2020
Na portalu spisrolny.gov.pl dowiesz się więcej o spisie rolnym
03.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się