2019-01-18

Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Michałów

 

Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Michałów - 25 stycznia 2019 roku

 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) Uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2019 r.
b) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;
c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.;
d) w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
e) w sprawie trybu i zasad korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw, siłowni plenerowych, terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych na terenie Gminy Michałów;
i) w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Michałów;
g) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania;
h) w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Michałów i Komisji Rady Gminy Michałów na 2019 rok.

Załączniki

  Projekt pkt 10d.PDF 627,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 10f.PDF 261,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 10g.PDF 303,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 10c.PDF 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 10h.PDF 119,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 10e.PDF 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się